Zwroty i reklamacje

Zwrot zakupionego towaru:

Mają Państwo prawo wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).


Mają Państwo prawo zrezygnować z zakupienia towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Rezygnację należy zgłosić poprzez przesłanie do nas pisma lub e-maila z informacją o odstąpieniu od umowy. Następnie należy przesłać na swój koszt towar będący przedmiotem odstąpienia od umowy.


Okres pomiędzy wysłaniem pisma, a wysłaniem towaru nie może być dłuższy niż 14 dni. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać również dowód zakupu. Jeżeli na rachunku będą również inne towary, których Państwo nie zwracają – odeślemy skorygowany rachunek.


Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od chwili jego otrzymania.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) prasa.


Reklamacje:

W przypadku towarów spożywczych prawo do złożenia reklamacji określone jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258). Zgodnie z nim konsumentowi przysługuje – trzy dniowy termin na zgłoszenie sprzedawcy niezgodności towaru z umową. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę niezgodności towaru z umową, towar zostanie wymieniony na właściwy lub zostanie zwrócona należność za dany produkt Klientowi, wedle życzenia Klienta. 

Prosimy o kontakt telefoniczny, by ustalić co jest przedmiotem reklamacji.